Makaleler

MİLLİ HUKUK

Son dönemde popüler meselelerden biri de “yerli ve milli” olmak. Ülkemizin yakın zaman için geçirdiği süreç dikkate alındığında olaylara bakış açımızın temeline oturan bir kavram oldu milli olmak. Milli tank, milli helikopter, milli araba, milli yazılım derken liste uzayıp gidiyor. Peki milli hukuk konusunda ne aşamadayız? Belki daha da önemlisi milli bir hukuka ihtiyaç var mı?   Hukukun akademik, güncel birçok tarifi yapılabilir. Ancak en genel ifadesiyle haklar demek olan hukukun millisi olur mu? Hakkın, suçun, cezanın, yargının, eşitliğin, insanın, kadının, erkeğin, [...]

Daha fazla oku...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KANUNUN AMAÇ VE KAPSAMI Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Nitekim anayasamızda da belirtildiği üzere herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin [...]

Daha fazla oku...

KONKORDATO

Ülkemizde olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 31.07.2016 tarihli 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerin iflas ertelemeye karar vermesi engellendi. Bu yüzden uygulaması fazla olmayan ancak mali olarak zor durumda bulunan borçlular için başvurabilecekleri diğer bir seçenek olan KONKORDATO, yeniden uygulanmaya başladı. Konkordato, İcra İflas Kanunu m.285-309 hükümlerinde düzenlenmiştir. Konkordato, elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan, dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir müessesedir. Mali olarak zor durumda [...]

Daha fazla oku...

DELİLLERİN SUNULMASINDA YASAL SÜRE

  Bir davanın kazanılması için en önemli husus mahkemeye ibraz edilen delillerdir. Mahkemeye ibraz edilen deliller kadar delillerin kanunda belirtilen süre içinde ibraz edilmesi de hayati bir önem arz etmektedir. Yasal süre içinde sunulmayan deliller değerlendirilmeye alınmayacağından ciddi hak kayıplarına  yol açması da kaçınılmaz olacaktır. Bu tür hak kayıplarının olmaması için delillerin sunulması gereken yasal süreyi iyi bilmek gerekmektedir. DİLEKÇELER TEATİSİNDE DELİLLERİN SUNULMASI HMK m .119/1  f bendinde “ İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.” şeklinde delillerin ,dava dilekçesinde [...]

Daha fazla oku...

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER

Av.Mesut İSKENDEROĞLU Yabancıların Türkiye’de; • İkamet ve Çalışma İzni Almaları • Dava Açmaları, Şikâyetçi Olmaları ve İcra Takibi Yapmaları • Taşınmaz Edinmeleri • Evlenmeleri ve Boşanmaları Yabancılar Hukuku, bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Yabancı, bulunduğu devletin vatandaşlığına sahip olmayan kişilerdir. Tüzel kişiler de yabancı olabilir. Ancak vatandaşlık gerçek kişilere mahsus bir tanımdır. Vatandaşlar ve yabancılar arasında temel hak ve özgürlükler bakımından bir sınırlama yoktur. Genel [...]

Daha fazla oku...