İŞVEREN VE İŞÇİ ARASINDA RESMİ ARABULUCULUK –KALICI ÇÖZÜM

6325sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince işveren ile işçi arasındaki hukuki uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce resmi Arabulucuya başvurmak zorunludur: ​                              A- Dava açmadan önce   taraflar; arasındaki hukuki meselenin Arabuculu aracığıyla kalıcı olarak çözülmesini isteyebilir.Kanun gereğince dava açmadan önce Arabulucuya başvurmak zorunludur!​                               Taraflar biri Adliyelerde  bulunan Arabuculuk bürosuna başvurarak sistem üzerinden,  listede bulunan ve sıradaki atanan Arabulucu aracılığıyla hukuki meselenin çözümünü isteyebilir.(zorunlu Arabuluculuk sistemi)​                             [...]

Daha fazla oku...

DÖVİZLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Döviz konusu ülkemizi birkaç aydır gündem oluşuyla meşgul eden bir konudur. Dövizde meydana gelen dalgalanmalar sonucu Türk parasının değerinin korunması amacıyla dövizle yapılan işlemlerle ilgili birçok tedbir alınmaya başlanmıştır. Yazımızda öncelikle dövizin tanımı, dövizin hukukumuzdaki yeri, son dönemde dövizle ilgili yapılan işlemler ve nihayetinde konu ile ilgili emsal yargı kararlarına yer verilecektir. Yazımızın uygulamanın içinde olan meslektaşlara, tacirlere ve ticaret erbaplarına faydalı olacağını umuyoruz.   Döviz en kısa tanımı ile yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme aracına [...]

Daha fazla oku...

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER

Av.Mesut İSKENDEROĞLU Yabancıların Türkiye’de; • İkamet ve Çalışma İzni Almaları • Dava Açmaları, Şikâyetçi Olmaları ve İcra Takibi Yapmaları • Taşınmaz Edinmeleri • Evlenmeleri ve Boşanmaları Yabancılar Hukuku, bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Yabancı, bulunduğu devletin vatandaşlığına sahip olmayan kişilerdir. Tüzel kişiler de yabancı olabilir. Ancak vatandaşlık gerçek kişilere mahsus bir tanımdır. Vatandaşlar ve yabancılar arasında temel hak ve özgürlükler bakımından bir sınırlama yoktur. Genel [...]

Daha fazla oku...
MAAŞ HACZİ

MAAŞ HACZİ

  MAAŞ HACZİ MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEK HACİZ VE CEZA SORUŞTURMASI PRİM,İKRAMİNE VE DİĞER HAK VE ALACAKLARIN HACZİ İŞVERENİN SORUMLULUKLARI   Hakkında açılan icra takibin gereğince maaş karşılığı çalışan borçlunun , maaş ve ücretlerine  alacaklının talebi üzerine haciz konulabilir. Alacaklı , borçlunun aylık maaşına ve ücretlerine haciz konulmasını talep edebilmekte icra müdürlüğü de bu talep üzerine işverene haciz müzekkeresi(yazısı) göndermektedir.   Yasal düzenlemeye göre borçlunun ; maaşının en fazla 1/4’üne haciz konulmaktadır.(borçlu muvafakat ederse daha fazlasına da haciz konulabilir) Ancak işçinin : prim,ikramiye,kıdem tazminatı,ihbar tazminatı gibi [...]

Daha fazla oku...
Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları

Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları

KARŞILAŞTIRMA KRİTERİ (konu başlığı) PARLEMENTER SİSTEM BAŞKANLIK SİSTEM   SEÇİMLERİ KİM YAPAR? MİLLEVETKİLİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER/BAŞBAKAN MİLLVETVEKİLLERİ ARASINDAN BELİRLENİR CUMUHRBAŞKANINDA ATANIR SONRASINDA MİLLETMECLİSİNCE GÜVEN OYUNA TABİ TUTULUR  MİLLEVETVEKİLLERİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER,BAŞBAKANIN OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKANI DA DOĞRUDAN HALK SEÇER CUMHURBAŞKANI/ BAŞKAN MAKAMLARI HALKIN DOĞURDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANIYÜRÜTMENİN BAŞI DA SAYILIR CUMHURBAŞKANININ OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKAN HEM BAŞBAKAN HEM DE CUMHURBAŞKININ  YERİNİ DOLDURMAKTADIR. GÜVEN OYU CUMHURBAŞKANINCA ATANAN HÜKÜMET MECLİSTEN DE GÜVEN OYU ALMAK ZORUNDADIR. BAŞKANIN KENDİSİNİN VEYA BİZZAT ATADIĞI KABİNESİNİN (BAKANLARI) GÜVEN OYUNA İHTİYACI YOKTUR. BAŞKOMUTANLIK BAŞKOMUTAN CUMHURBAŞKANIDIR BAŞKAN AYNI ZAMANDA BAŞKOMUTANDIR. GÖREV SÜRESİ BAŞBAKAN BAŞKANLIĞINDAKİ HÜKÜMETİN GÖREV SÜRESİ MECLİSİNKİYLE AYNI OLMAYABİLİR-DEĞİŞKEN [...]

Daha fazla oku...
people-crowd-city

İnsan Hakları

20 Mart 1950’de Roma’da imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 3 Eylül 1952’de yürürlüğe girdi. Türkiye, Sözleşmeyi 18 Mayıs 1954’de onayladı. (R.G. 19 Mart 1954-8662) Bu  sözleşmeye taraf olan devletlerin vatandaşları , sözleşmeden belirtilen hakları ihlal edildiğinde , doğrudan , bu sözleşme ile ihdas edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava açabilmektedir.Sözleşmenin bu hükmü Uluslar arası hukukta bir ilktir.Çünkü bu hükümle , bireye uluslar arası bir merciye doğrudan başvuru hakkı tanımıştır. Bu mahkemeye başvuru için sözleşme ile belirlenen insan haklarının ihlal edildiğini düşünen [...]

Daha fazla oku...
ortaklik

ORTAKLIĞIN HUKUKU

Bugün siyasal anlamda yaşadığımız bazı sorunların temelinde, devletin tanımı üzerinde bir mutabakata varamamak olduğunu düşünüyorum. Bizin kültürümüzde devlet kutsaldır. Ancak devlet neden kutsaldır konusunda, devletin “kutsal oluşu” kadar ortak bir kararımız olduğunu zannetmiyorum. Kimisi devleti kuran önder iradeye bağlı olduğu için devleti kutsal olarak kabul ederken, diğeri kutsalı yaşamak için devletin zorunlu olduğunu düşünmekte. Yine bazıları da devleti oluşturan insanlar üzerinde daha rahat tahakküm kurmak için devleti kutsal kabul etmektedir. Buna benzer birçok gerekçe ortaya konulabilir. Bir an için konuya “kutsal” [...]

Daha fazla oku...
FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN İSPATI

FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATI : “İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir…”     T.C. YARGITAY   Hukuk Genel Kurulu Esas:  2012/9-843 Karar: 2013/253 Karar Tarihi: 20.02.2013     ÖZET: Uyuşmazlık fazla çalışma yapılıp yapılmadığının ispatı noktasındadır. Bu nedenle mahkemece yapılacak iş; hakimin davayı aydınlatma yükümü ve iş yargısının kamu hukuku alanına yönelik niteliği de [...]

Daha fazla oku...
/headline

MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK

Bugün siyasal anlamda yaşadığımız bazı sorunların temelinde, devletin tanımı üzerinde bir mutabakata varamamak olduğunu düşünüyorum. Bizin kültürümüzde devlet kutsaldır. Ancak devlet neden kutsaldır konusunda, devletin “kutsal oluşu” kadar ortak bir kararımız olduğunu zannetmiyorum. Kimisi devleti kuran önder iradeye bağlı olduğu için devleti kutsal olarak kabul ederken, diğeri kutsalı yaşamak için devletin zorunlu olduğunu düşünmekte. Yine bazıları da devleti oluşturan insanlar üzerinde daha rahat tahakküm kurmak için devleti kutsal kabul etmektedir. Buna benzer birçok gerekçe ortaya konulabilir. Bir an için konuya “kutsal” [...]

Daha fazla oku...