Yazar - Site varsayılanı

İŞVEREN VE İŞÇİ ARASINDA RESMİ ARABULUCULUK –KALICI ÇÖZÜM

6325sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince işveren ile işçi arasındaki hukuki uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce resmi Arabulucuya başvurmak zorunludur: ​                              A- Dava açmadan önce   taraflar; arasındaki hukuki meselenin Arabuculu aracığıyla kalıcı olarak çözülmesini isteyebilir.Kanun gereğince dava açmadan önce Arabulucuya başvurmak zorunludur!​                               Taraflar biri Adliyelerde  bulunan Arabuculuk bürosuna başvurarak sistem üzerinden,  listede bulunan ve sıradaki atanan Arabulucu aracılığıyla hukuki meselenin çözümünü isteyebilir.(zorunlu Arabuluculuk sistemi)​                             [...]

Daha fazla oku...

DÖVİZLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Döviz konusu ülkemizi birkaç aydır gündem oluşuyla meşgul eden bir konudur. Dövizde meydana gelen dalgalanmalar sonucu Türk parasının değerinin korunması amacıyla dövizle yapılan işlemlerle ilgili birçok tedbir alınmaya başlanmıştır. Yazımızda öncelikle dövizin tanımı, dövizin hukukumuzdaki yeri, son dönemde dövizle ilgili yapılan işlemler ve nihayetinde konu ile ilgili emsal yargı kararlarına yer verilecektir. Yazımızın uygulamanın içinde olan meslektaşlara, tacirlere ve ticaret erbaplarına faydalı olacağını umuyoruz.   Döviz en kısa tanımı ile yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme aracına [...]

Daha fazla oku...

MİLLİ HUKUK

Son dönemde popüler meselelerden biri de “yerli ve milli” olmak. Ülkemizin yakın zaman için geçirdiği süreç dikkate alındığında olaylara bakış açımızın temeline oturan bir kavram oldu milli olmak. Milli tank, milli helikopter, milli araba, milli yazılım derken liste uzayıp gidiyor. Peki milli hukuk konusunda ne aşamadayız? Belki daha da önemlisi milli bir hukuka ihtiyaç var mı?   Hukukun akademik, güncel birçok tarifi yapılabilir. Ancak en genel ifadesiyle haklar demek olan hukukun millisi olur mu? Hakkın, suçun, cezanın, yargının, eşitliğin, insanın, kadının, erkeğin, [...]

Daha fazla oku...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KANUNUN AMAÇ VE KAPSAMI Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Nitekim anayasamızda da belirtildiği üzere herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin [...]

Daha fazla oku...

KONKORDATO

Ülkemizde olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 31.07.2016 tarihli 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi ile sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerin iflas ertelemeye karar vermesi engellendi. Bu yüzden uygulaması fazla olmayan ancak mali olarak zor durumda bulunan borçlular için başvurabilecekleri diğer bir seçenek olan KONKORDATO, yeniden uygulanmaya başladı. Konkordato, İcra İflas Kanunu m.285-309 hükümlerinde düzenlenmiştir. Konkordato, elinde olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan, dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir müessesedir. Mali olarak zor durumda [...]

Daha fazla oku...

DELİLLERİN SUNULMASINDA YASAL SÜRE

  Bir davanın kazanılması için en önemli husus mahkemeye ibraz edilen delillerdir. Mahkemeye ibraz edilen deliller kadar delillerin kanunda belirtilen süre içinde ibraz edilmesi de hayati bir önem arz etmektedir. Yasal süre içinde sunulmayan deliller değerlendirilmeye alınmayacağından ciddi hak kayıplarına  yol açması da kaçınılmaz olacaktır. Bu tür hak kayıplarının olmaması için delillerin sunulması gereken yasal süreyi iyi bilmek gerekmektedir. DİLEKÇELER TEATİSİNDE DELİLLERİN SUNULMASI HMK m .119/1  f bendinde “ İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.” şeklinde delillerin ,dava dilekçesinde [...]

Daha fazla oku...

YABANCILARA DAİR HUKUKİ DÜZENLEMELER

Av.Mesut İSKENDEROĞLU Yabancıların Türkiye’de; • İkamet ve Çalışma İzni Almaları • Dava Açmaları, Şikâyetçi Olmaları ve İcra Takibi Yapmaları • Taşınmaz Edinmeleri • Evlenmeleri ve Boşanmaları Yabancılar Hukuku, bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Yabancı, bulunduğu devletin vatandaşlığına sahip olmayan kişilerdir. Tüzel kişiler de yabancı olabilir. Ancak vatandaşlık gerçek kişilere mahsus bir tanımdır. Vatandaşlar ve yabancılar arasında temel hak ve özgürlükler bakımından bir sınırlama yoktur. Genel [...]

Daha fazla oku...
MAAŞ HACZİ

MAAŞ HACZİ

  MAAŞ HACZİ MAAŞ HACZİ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEK HACİZ VE CEZA SORUŞTURMASI PRİM,İKRAMİNE VE DİĞER HAK VE ALACAKLARIN HACZİ İŞVERENİN SORUMLULUKLARI   Hakkında açılan icra takibin gereğince maaş karşılığı çalışan borçlunun , maaş ve ücretlerine  alacaklının talebi üzerine haciz konulabilir. Alacaklı , borçlunun aylık maaşına ve ücretlerine haciz konulmasını talep edebilmekte icra müdürlüğü de bu talep üzerine işverene haciz müzekkeresi(yazısı) göndermektedir.   Yasal düzenlemeye göre borçlunun ; maaşının en fazla 1/4’üne haciz konulmaktadır.(borçlu muvafakat ederse daha fazlasına da haciz konulabilir) Ancak işçinin : prim,ikramiye,kıdem tazminatı,ihbar tazminatı gibi [...]

Daha fazla oku...
Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları

Başkanlık Sistemi ve Parlementer Sistemin Farkları

KARŞILAŞTIRMA KRİTERİ (konu başlığı) PARLEMENTER SİSTEM BAŞKANLIK SİSTEM   SEÇİMLERİ KİM YAPAR? MİLLEVETKİLİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER/BAŞBAKAN MİLLVETVEKİLLERİ ARASINDAN BELİRLENİR CUMUHRBAŞKANINDA ATANIR SONRASINDA MİLLETMECLİSİNCE GÜVEN OYUNA TABİ TUTULUR  MİLLEVETVEKİLLERİNİ DOĞRUDAN HALK SEÇER,BAŞBAKANIN OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKANI DA DOĞRUDAN HALK SEÇER CUMHURBAŞKANI/ BAŞKAN MAKAMLARI HALKIN DOĞURDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANIYÜRÜTMENİN BAŞI DA SAYILIR CUMHURBAŞKANININ OLMADIĞI SİSTEMDE BAŞKAN HEM BAŞBAKAN HEM DE CUMHURBAŞKININ  YERİNİ DOLDURMAKTADIR. GÜVEN OYU CUMHURBAŞKANINCA ATANAN HÜKÜMET MECLİSTEN DE GÜVEN OYU ALMAK ZORUNDADIR. BAŞKANIN KENDİSİNİN VEYA BİZZAT ATADIĞI KABİNESİNİN (BAKANLARI) GÜVEN OYUNA İHTİYACI YOKTUR. BAŞKOMUTANLIK BAŞKOMUTAN CUMHURBAŞKANIDIR BAŞKAN AYNI ZAMANDA BAŞKOMUTANDIR. GÖREV SÜRESİ BAŞBAKAN BAŞKANLIĞINDAKİ HÜKÜMETİN GÖREV SÜRESİ MECLİSİNKİYLE AYNI OLMAYABİLİR-DEĞİŞKEN [...]

Daha fazla oku...